LUIS CERVELLERA MARTÍNEZ

 

ENTITAT A LA QUE REPRESENTA EN EL CONSELL RECTOR DE LA CONFEDERACIÓ
FEVECTA-Federació Valenciana d’empreses cooperatives de treball associat (Segon Conseller)

CÀRRECS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ

Vocal del consell rector

CÀRRECS EN ENTITATS PRIVADES

Director/gerent d’Escola 2 Coop.V.

Conseller de UCEV- Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes

Conseller d’Akoe Educació

PERFIL

Diplomat per l’Escola Universitària de Formació del Professorat de València, és mestre en l’especialitat de ciències. Actualment dirigeix la cooperativa d’ensenyament Escola 2 i exerceix el càrrec de president de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes. És membre del consell rector de AKOE  Educació de la qual ha sigut director, membre del Fórum Europeu d’Administradors de l’Educació del País Valencià, del Comitè assessor del Portal educatiu INNOVA i de la junta rectora de l’Associació Enduterra, per a la formació del viverismo i jardineria de persones amb diversitat funcional.