ENRIQUE BELLÉS LLOPIS

 

ENTITAT A LA QUAL REPRESENTA EN EL CONSELL RECTOR DE LA CONFEDERACIÓ
COOPERATIVES AGRO-ALINENTÀRIES DE LA COMUNIATT VALENCIANA (2n CONSELLER)

CÀRRECS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ

Vocal del consell rector

CÀRRECS EN ENTITATS PRIVADES

Director General Federació Cooperatives Agràries de la Comunitat Valenciana

Membre del Consell de Gerents de la Confederació de Cooperatives Agràries d’Espanya.

PERFIL

Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de València (1988) i Màster en Economia Agroalimentària i Mediambiental per la mateixa Universitat.

Director General d’Indústries, Cooperativisme, Pesca i Relacions Agràries de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana(1.997-1.999)

Director General de Producció Agrària de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana (1999-2.003)

Director General Federació Cooperatives Agràries de la Comunitat Valenciana i membre del Consell de Gerents de la Confederació de Cooperatives Agràries d’Espanya (2.004-2.010)

President de l’Organització Interprofessional “Intercitrus” en la campanya 2.007 – 2.008, 2.013 – 2.014 i 2.019 -2.020.

Director Tècnic del Departament de Fruites i Hortalisses de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (2.011-2.019)