CONSELL RECTOR 24-09-2019

DOCUMENTACIÓ

CONVOCATÒRIA

1. Lectura i aprobació, si escau, de l’acta de la reunió del 10 de juliol
Doc. 1 Borrador de l’acta del 10 de juliol de 2019

2. Declaració de duel per la mort del expresident Luis Valero
Doc. 2 Comunicat institucional de duel

3. Designació de representants en el Consell Valencià del Cooperativisme
Doc. 3 Quadre de representants (titulars i suplents) actuals

4. Reunions institucionals amb alts càrrecs de la Generalitat (X Legislatura)
Doc. 4.1 Estructura de la Generalitat (primer govern, X Legislatura)
Doc. 4.2 Llista de reunions institucionals seleccionades, amb detall d’estat
Doc. 4.3 Resum de la reunió amb el conseller d’Economia Sostenible (09/09/2019)
Doc. 4.4 Acord del Botànic II (amb ressaltats: referències al cooperativisme)
Doc. 4.5 Objectius Seminari d’Estiu, Montanejos 2019 (con resaltados)
Doc. 4.6 Mapa d’organs amb representació del cooperativisme (20-09-2019)

5. Canvi de data del consell rector de desembre

6. Documentació per a orientar la reflexió sobre la manera de posar en valor la identitat cooperativa dins del conjunt de l’economia social

Doc. 6 Proposta de guió per al document de reflexió

7. Informe de presidència: assumptes varis i agenda institucional
Doc. 7 Informe de presidència (Guió)
Doc. 7.1 Programa de la jornada sobre la regulació i el foment de l’ES (12/09/09)
Doc. 7.2 Ordre del dia de la reunió del FES, Foro de la Economia Social CV (18/09/2019)

8. Informe de direcció: assumptes varis, premsa i xarxes socials
Doc. 8.1 Informe de direcció (Guió)
Doc. 8.1.1 Resum de la reunió amb la DG d’Emprenedoria i Coop (18/07/2019)
Doc. 8.1.2 Informe relatiu a la liquidació de la Cooperativa del Mar de Dénia
Doc. 8.1.3 Pacte Valencià contra la Violència de Génere i Masclista
Doc. 8.1.4 Resum ejecutiu de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2018, CES
Doc. 8.2.1 Flash cooperatiu
Doc. 8.2.2 Informe de comunicació, impactes de premsa i xarxes socials

9. Informe sobre assumptes relacionats amb Cepes
Doc. 9 Informe d’actuació
Doc. 9.1 Extracte de les referències al cooperativisme en la “Propuesta abierta para un programa común progresista” elaborada pel PSOE (investidura fallida)
Doc. 9.2 Nota informativa de l’OIT sobre l’economia social en el futur del treball

10. Informe sobre accions, inquietuds i projectes de les federacions

11. Suggeriments i preguntes

12. Presentació del storytelling i les accions de la campanya de comunicació del cooperativisme valencià, a càrrec de Makinacción (11.30 h)