CONVOCATÒRIA CONSELL RECTOR Confederació 04-02-2019

DOCUMENTACIÓ

Doc. 1                Esborrany de l’acta de 20 de desembre de 2018

Doc. 2                Calendari

Doc. 3               Informe de la reunió

Doc. 4                El cooperativisme valencià davant les eleccions autonòmiques 2019

Doc. 5                Compte de resultats

Doc. 6.1            Pla de Gestió 2019 (proposta)

Doc. 6.2            Pressupost 2019 (proposta)

Doc. 7.1             Pla d’acció Oficoop

Doc. 9.1             Informe de presidència (Guió)

Doc. 9.2            Congrés “L’empresa que necessitem, responsable, sostenible i cooperativa (Burjassot, 23 i 24/01)

Doc. 9.3            Ivace: Pla i pressupostos 2019

 Doc. 10.1           Informe de direcció (Guió)

Doc. 10.2           Informació sobre les adhesions a la Declaració Ètica Empresarial

Doc. 10.3           Flash cooperatiu (del 18/12/2018 al 28/01/19)

Doc. 10.4           Informe de comunicació: impactes premsa i xarxes socials (del 18/12/2018 al 28/01/19)

 Doc. 11.1           Informe d’actuació (del 07/11/18 al 19/12/18)

Doc. 11.2           Programa Social Economy Europe: “El futur de la UE i el paper de la Ec. Social, a debat” (6/02).

Doc. 11.3           Pla de gestió de Cepes per a 2019

Doc. 11.4           Memorandum Cepes Eleccions Autonòmiques