ISABEL MONTERO LÓPEZ

 

ENTITAT A LA QUE REPRESENTA EN EL CONSELL RECTOR DE LA CONFEDERACIÓ

Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit

CÀRRECS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ

Vocal del Consell Rector

CÀRRECS EN ENTITATS PRIVADES

Directora Assessoria Jurídica i Secretaria General de Caixa Rural Coop. de Crèdit V.

Secretaria de l’ACCV (Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit).

Membre del Consell Rector de Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V., com a Secretària.

PERFIL

Llicenciada en Dret per la Universitat de València (1996-2000).

2014-a l’actualitat: Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V. Directora Assessoria Jurídica i Secretaria General

2007-2013 Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V. Responsable Àrea Hipotecària Caixa Popular.

2005-2007. – Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V. Tècnic Àrea Jurídica-Hipotecària. Elaboració i formalització d’operacions hipotecàries. Tractament d’embargaments i contractació.

2004-2005 Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V.  Responsable de Caixa en las oficines 15-Patraix i 03-Aldaia.

2000-2004. Orma Caravanas S.L – Funcions comercials i d’Administració.

A més, des de l’any 2011-2015 és membre del Consell Rector de Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V. , como a Secretària .

2015- a l’actualitat,  Secretaria General Caixa Popular