RAMÓN RUIZ FOLCH

 

ENTITAT A LA QUE REPRESENTA EN EL CONSELL RECTOR DE LA CONFEDERACIÓ
FECOTRANS-Federación de cooperativas de servicios y transportes de la Comunitat Valenciana

CÀRRECS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ

Vocal del consell rector

CÀRRECS EN ENTITATS PRIVADES

President de Eléctrica de Meliana S. Coop. V. fins 1999.
President de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la C.V.
Vocal 2º de Unión de Cooperativas de Personas Consumidoras y Usuarias de Energías Renovables

PERFIL

Titulació: Magisteri y pedagogia terapéutica.

Quaranta anys dedicats a l’ensenyament, exercint durant quinze anys la secretària del centre i els últims deu anys el càrrec de director.
Durant vint-i-cinc anys forma part del Consell Escolar Municipal.