JORNADA D’HABITATGES COL·LABORATIUS “ANÀLISI TÈCNICA DE LA LLEI I RELACIÓ AMB LA LLEI DE COOPERATIVES”

JORNADA D’HABITATGES COL·LABORATIUS “ANÀLISI TÈCNICA DE LA LLEI I RELACIÓ AMB LA LLEI DE COOPERATIVES”

València, 15/06/2023.-

Dimecres passat 14 de juny va tindre lloc en la seu de Concoval la jornada sobre Habitatges Col·laboratius organitzada per FECOVI en la qual professionals del sector, entre elles Silvia Puig de l’àrea jurídica de la Confederació, es pronunciaven sobre la nova Llei 3/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, d’Habitatges Col·laboratius de la Comunitat Valenciana.

La jornada va tindre un gran acolliment en el sector, sobretot entre les cooperatives d’habitatges, que veuen en aquesta Llei altres opcions per al desenvolupament dels seus projectes. En la jornada es van exposar les fites més rellevants del procés de redacció i aprovació de la Llei, així com l’opinió de les expertes quant a la tècnica legislativa emprada, contingut, abast i viabilitat de la norma, destacant les mesures de foment i prestant especial atenció a la conciliació d’aquesta llei amb el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Així mateix, es destacaven com a principis clau de la norma l’habitatge accessible, la sostenibilitat, la polivalència, i la col·laboració públic – privada. Finalment, es va obrir un col·loqui en el qual les expertes van poder resoldre els dubtes i observacions plantejades pel sector.