JOSÉ LUIS AYUSO CASTELLVÍ

 

ENTITAT A LA QUE REPRESENTA EN EL CONSELL RECTOR DE LA CONFEDERACIÓ
FECOTRANS-Federación de cooperativas de servicios y transportes de la Comunitat Valenciana

CÀRRECS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ

Vocal del consell rector

Membre de la Comisió Juridica

CÀRRECS EN ENTITATS PRIVADES

Ningú

PERFIL

Abvocat, titular d’assesoria juridica fiscal