VICENT DIEGO RAMÓN

 

ENTITAT A LA QUAL REPRESENTA EN EL CONSELL RECTOR DE LA CONFEDERACIÓ
Federació Valenciana de Cooperatives de Vivendes

CÀRRECS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ

Vocal del Consell rector
Membre del Ple i Comissió Delegada d’Arbitratge i Conciliació-Consell Valencià del Cooperativisme.

CÀRRECS EN ENTITATS PRIVADES
President de FECOVI-Federació Valenciana de Cooperatives de Vivendes
Vicepresident de CONCOVI- Confederación Española de Cooperativas de Viviendas
Presdient del Dia Europeu del Veí
President del Forum Catarroja

PERFIL

Mestre d’ensenyament primari, actualment jubilat.
Fundador de la Cooperativa de Vivendes Porpulars COVIPO i de COINSER germen de la creacció de diverses cooperatives com Caixa Popular, Consum, La Nostra Escola Comarcal o Florida.