València.- 05-10-2018.- La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball ha publicat noves ajudes per a inversions en determinats supostos destinades a cooperatives i que complisquen amb els requisits establerts en les bases reguladores per a accedir a elles. Les inversions regulades en l'article 16,...

València, 07-07-2018.-  Segons l'Informe Bruntland de l'ONU desenvolupament sostenible «són aquells camins de progrés social, econòmic i polític que satisfan les necessitats del present sense comprometre les capacitats de les futures generacions per a satisfer les seues pròpies necessitats, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del...