NORMATIVA

LLEI D’ACTUACIÓ FINANCIERA DE COOPERATIVES AMB SECCIONS DE CRÈDIT

Pel que s’aprova el text refòs de la Llei de regulació de l’actuació financiera de las cooperatives amb secció de crèdit en la Comunitat Valenciana (DOCV 7505, de 15 d’abril de 2015).

Pots descarregar-la ací.

Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social


BOE 76 de 30 de març de 2011.

La llei completa ací.


Llei 13/1989. de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit


BOE 129-31 de maig de 1989.

La llei completa ací.


LLEI DE RÈGIM FISCAL DE LAS COOPERATIVES

TEXT CONSOLIDAT – Última modificació: 22 de setembre de 2015

BOE 304, de 20 de desembre de 1990.

Puedes descargarla aquí.

Llei 372011, de 4 de març

Per la que es regula la Societat Cooperativa Europea amb domicili a Espanya.

BOE 57 de 8 de març de 2011.

Puedes descargarla aquí.

Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre.

Per la que s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives.

Pots descarregar-la ací.