POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

D’acord amb el que es disposa en l’article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 i en l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb CIF: G46650024, l’informa que les seues dades de caràcter personal i tota la informació relacionada seran tractats en un tractament de dades de caràcter personal, i la finalitat del qual és emmagatzemar informàticament en els que les seues dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que puga ser del seu interés.

Dades identificatives del responsable:
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Nom empresa: CONFEDERACIÓ DE *COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Raó social: CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C.I.F: G46650024
Adreça; C/CAVALLERS, 26 – 46001 – VALÈNCIA – VALÈNCIA
Telèfon: 963153391
Email: concoval@concoval.es

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB

La finalitat de la present web:
Contacte: és la d’atendre la petició sol·licitada.
Està regulat l’ús del lloc web: https://concoval.es/es/

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seues dades?
La recollida i el tractament de les seues dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:
Contacte: Consentiment explícit de l’interessat

 

PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES


D’on hem obtingut les seues dades?
Contacte: El propi interessat o el seu representant legal.
Quins tipus de dades seues hem recaptat i tractem?
Contacte: nom complet, adreça electrònica i la seua petició.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES


L’Usuari que envia la informació a CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia i de les quals s’indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a CONFEDERACIÓ DE *COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que poguera patir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CONFEDERACIÓ DE *COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA sempre que procedisca de fonts alienes a CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal o en els processos de selecció i els tractarem sobre la base del seu consentiment o execució d’un contracte.

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals.Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
    Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets i per a això podrà enviar un email a: concoval@concoval.es

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtindre informació addicional o presentar una reclamació.


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantinga la relació, no se sol·licite la seua supressió per l’interessat, o durant 1 any a partir de l’última confirmació d’interés, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Tractarem les dades sobre la base del seu consentiment o execució d’un contracte, signatura del pressupost.
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seues dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a això podrà enviar un email a: concoval@concoval.es..
A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtindre informació addicional o presentar una reclamació.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA o qualsevol de les seues delegacions.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a esta informació a uns certs usuaris.
CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es puga accedir per links o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. La presència de links o enllaços en les pàgines web de CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre estos.