La nostra història
Comunitat

Des de la seua constitució, l’any 1989, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, és  una entitat sense ànim de lucre, que integra a totes federacions de cooperatives que existixen a la Comunitat. La seua funció bàsica és defensar els interessos de les cooperatives valencianes i representar-les en l’àmbit institucional en tots aquells assumptes que els afecten de manera global, i comunicant a l’opinió pública els principis i valors del cooperativisme.

Cadascuna de les federacions sòcies de la Confederació desenvolupa les seues pròpies funcions; dóna servei a les cooperatives afiliades i les representa en aquells aspectes que deriven de la seua activitat particular.

La Confederació assumix la coordinació necessària entre elles per tal d’afavorir sinèrgies i promoure les relacions intercooperatives.

Optimitzar els esforços que es dediquen al foment del cooperativisme i de les empreses cooperatives en la Comunitat Valenciana és un dels principals reptes de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MOLTES, JUNTES I BEN ORGANITZADES

••••••••••••

Coneix-nos
Característiques especials de les cooperatives
COMPROMÍS AMB EL TERRITORI

Les cooperatives, malgrat el seu creixement, no abandonen l’entorn local en el qual naixen i mantenen una base social compromesa amb les seues arrels; convertint-se així en un antídot contra la deslocalització.

GENERACIÓ D’OCUPACIÓ ESTABLE

Una gran part dels treballadors de les cooperatives són socis i, per tant, són propietaris de la seua empresa. D’esta manera, el seu lloc de treball gaudix d’un major grau d’estabilitat al que es pot aspirar.

••• PRINCIPIS DEL COOPERATIVISME •••

(Español) concoval
RESPONSABILITAT SOCIAL

La cooperativa, per la seua definició ideològica, assumix valors i principis que penetren la seua activitat econòmica i transmeten la seua acció a l’entorn, on es destinen recursos econòmics per a portar a terme una millora social i cultural.

Sòcies