TRÀMITS REGISTRALS

Posem a la disposició de les cooperatives valencianes formularis estandarditzats que han sigut validats pel Registre de Cooperatives.

 

Concoval, en col·laboració amb el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, ha elaborat models de certificació per als tràmits més habituals en la pràctica registral de les cooperatives.

 

L’objectiu d’aquests models és agilitzar i simplificar els tràmits registrals per a les persones i entitats usuàries del Registre. No obstant això, la seua utilització no és obligatòria, podent-se emprar qualsevol altre text alternatiu que complisca amb els requisits legals establits.

 

Es tracta de formularis amb el contingut mínim imprescindible per a cada tràmit que serveixen per a la majoria dels supòsits, si bé pot haver-hi casos en els quals concórreguen circumstàncies particulars que exigisquen o recomanen un contingut diferent o ampliat.

 

Cadascun dels models, als quals s’accedeix a través dels següents enllaços, està disponible en dos formats per a la seua descàrrega:

-Emplenable. És un document pdf amb espais per a emplenar.

-Editable. És un document que permet la seua completa edició, per a afegir o modificar el que la persona usuària considere oportú.

En les cooperatives amb un nombre de persones sòcies no superior a deu, podrà confiar-se la representació, govern i gestió de la cooperativa a un administrador o administradora única o dos administradors o administradores, que actuaran solidària o mancomunadament, el règim de la qual serà el del consell rector excepte l’especialment previst en la llei.