Subvencions, ajudes i convenis

 Exercici 2017

SUBVENCIONS I CONVENIS AMB ENTITATS PÚBLIQUES

Conveni Confederació-Generalitat

 • Línia pressupostària: T737000, capítol IV del programa 322.55 “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”
 • Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació.
 • Objecte: Despeses corrents i de funcionament i per a activitats de promoció, foment i difusió del cooperativisme.
 • Resolució de concessió: 05-10-2017
 • Termini d’execució: De l’1 de gener a el  1 de desembre del 2017
 • Import concedit: 200.000 €

Subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat

 • Òrgan concedent: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Objecte: Ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense ànim de lucre i per a persones jurídiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social durant 2017
 • Resolució de concessió: 03-11-2017
 • Termini d’execució: De l’1 de gener a el  13 de novembre del 2017
 • Import concedit: 7.783,03 €

Comitè Econòmic i Social CV

 • Objecte: Despeses representació en l’òrgan.
 • Termini d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre del 2016
 • Resolució: 19-05-2017
 • Import concedit: 8.292,44 €.

CONVENIS I ACORDS AMB ENTITATS PRIVADES

Conveni Caixa Popular (20.000 €)

XII edició de los Premis Pepe Miquel del Cooperativism Valencià

 • Conveni Anecoop: 6.000 €
 • Conveni Consum: 6.000 €
 • Conveni Cajamar: 6.000 €
 95 Dia Mundial del Cooperativisme
 •  Conveni Agropelayo (8.000 €)