Circular informativa Concoval – Tràmits registrals de cooperatives valencianes

Circular informativa Concoval – Tràmits registrals de cooperatives valencianes

València, 14-12-2023, CIRCULAR INFORMATIVA

Tràmits registrals de cooperatives valencianes

Presentació exclusiva de documents en el Registre de Cooperatives

En circulars anteriors havíem informat del conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat Valenciana i el Registre Mercantil, a través del qual el Registre de Cooperatives va fer una encomanda de gestió al Mercantil per a la realització de determinats tràmits de les cooperatives valencianes.

Amb data de hui, 14 de desembre de 2023, finalitza l’encomanda de gestió citada, sense perjudici que puga subscriure’s d’un nou conveni en el futur. Per tant, el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana assumix directament una altra vegada totes les funcions i competències que li atribuïx la llei, cosa que significa que, a partir del dia 15 de desembre, les cooperatives valencianes hauran de tornar a realitzar tots els seus tràmits registrals exclusivament en el Registre de Cooperatives (*).

Recordem que tals tràmits aconseguixen tant a qualificacions, inscripcions i certificacions vàries com al depòsit de comptes i legalització de llibres corporatius i de comptabilitat. Les cooperatives hauran d’acudir a l’oficina del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana que els corresponga segons el seu àmbit d’actuació i classe:

Oficina autonòmica central.           Tel. 961 209 506

Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d’Octubre – Torre 2 (46018 València)

Oficina provincial de València.    Tel. 961 271 938

Avinguda de l’Oest, 36 (46001 València)

Oficina provincial d’Alacant.        Tel. 965 900 336

Pintor Lorenzo Casanova, 6 (03003 Alacant)

Oficina provincial de Castelló.    Tel. 964 399 086

Avinguda de la Mar, 42 (12003 Castelló de la Plana)

D’altra banda, el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana continua treballant actualment per a posar en marxa eines digitals pròpies que permeten agilitzar els tràmits i possibiliten la presentació telemàtica de tots els documents i la realització en línia de les gestions.

Així mateix, des de Concoval continuem col·laborant amb el Registre per a estandarditzar models de certificacions i altres documents, amb la finalitat de proporcionar seguretat jurídica a les operacions registrals i minimitzar el nombre d’incidències. Tant els models de certificacions com les recomanacions i criteris per a l’operatòria registral seran publicats en breu i circularitzats a totes les cooperatives sòcies de les diferents federacions de la Comunitat Valenciana.

Finalment, informem que es troba també en procés d’elaboració el nou Reglament del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, l’aprovació de la qual es preveu en 2024.

(*) Excepte aquelles cooperatives que vinguen obligades a realitzar tràmits davant el Registre Mercantil en virtut de normativa específica per la seua classe o sector d’activitat

Circular-informativa-Registro-de-Cooperativas-Presentacion-exclusiva-de-documentos-en-el-Registro-de-Cooperativas