El Col·legi d’Economistes de València dedica un cicle a les cooperatives

València, 13-05-2019.- El Col·legi d’Economistes de València ha organitzat un cicle sobre cooperatives l’objectiu de les quals és analitzar, al llarg de quatre jornades i de la mà de reconeguts experts, diferents matèries de caràcter tècnic que afecten les societats cooperatives donada la seua singularitat. Aquest cicle compta amb el patrocini de Caixa Popular.

La primera jornada, que va tindre lloc el passat dia 6 de maig es va centrar en “El sector cooperativista en la nostra economia, bondats, marc institucional i casos d’èxit“, va comptar amb la intervenció com a ponents d’Emilio Sampedro, president de Fevecta i vicepresident segon de la Conederació de Cooperatives de la CV; de Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular;  i de José Luis Montsó, economista, catedràtic d’Economia Aplicada en la UV i president del CIRIEC-España.

Les següents jornades del cicle són  les següents:

Jornada II – Dilluns 13 de maig de 2019 de 18’30 a 20’30 hores. Comptabilitat i auditoria de les societats cooperatives.

Programa: Delimitar el patrimoni net, el capital social cooperatiu, altres aportacions i el fons de reserva • Fons subordinats amb venciment en la liquidació de la cooperativa • Fons d’educació, formació i promoció • Ingressos i despeses per operacions amb socis • Resultat de l’exercici / compta de pèrdues i guanys, distribució de resultats • Comptes anuals • Problemes específics en l’auditoria de les cooperatives.

Ponent: José Enrique Contell García. Economista i soci d’auditoria de la signatura Grant Thornton.

Jornada III – Dilluns 20 de maig de 2019 de 18’30 hores a 20’30 hores. Règim jurídic de les cooperatives.

Programa: Constitució, registre dissolució i liquidació • Els òrgans societaris: l’assemblea, el consell rector i altres òrgans voluntaris • Els socis cooperatius i associats: drets i deures • Règim econòmic de les cooperatives: la distribució de resultats • Conflictes entre les cooperatives i els socis • Règim laboral i SS dels socis.

Ponent: Francisco Javier Quiles Bodí. Advocat i Director de Relacions Externes de Consum. Ha sigut Director d’Assessoria Jurídica i Director Corporatiu de Consum fins a juliol de 2011.

Jornada IV – Dilluns 27 de maig de 2019 de 17’30 a 20’30 hores. Règim fiscal de les cooperatives.

Programa: Regles especials en l’Impost de societats per a totes les cooperatives • Cooperatives protegides, no protegides i especialment protegides • Tributació de socis i associats • Regles especials de valoració de les operacions entre els socis i les cooperatives d’usuaris i consumidors, habitatge, agràries o de subministraments i/o serveis als seus socis • Fiscalitat de les cooperatives en l’àmbit de la imposició indirecta. La compensació en l’àmbit del règim de l’agricultura, ramaderia i pesca.

Ponent: Antonio Martínez Alfonso. Tècnic de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la Dependència Regional d’Inspecció a València.