Aprovada la reforma de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

 • Esta modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha sigut plantejada per la Concoval i consensuada amb la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball..
 • Tots els grups parlamentaris de Les Corts han donat suport unànimement la reforma.

 

València, 30-03-2023.- El passat 10 de març el Consell de la Generalitat va aprovar la modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana que ahir va ser convalidada en Les Corts per unanimitat. Socialistes, populars, Compromís, Ciutadans, Vox i Unides Podem van donar el seu suport a esta reforma plantejada pel sector cooperatiu a través de la seua organització representativa: Concoval (Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana).

La proposta inicial del text es va elaborar en el si de la comissió jurídica de Concoval i va ser posteriorment consensuat amb la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

El president de la Confederació, Emili Villaescusa, ha valorat molt positivament el suport unànim de tots els partits polítics perquè “dóna als canvis vocació de permanència i prova la sensibilitat de l’arc parlamentari amb les necessitats de les cooperatives valencianes”. Este suport suposa, en opinió de Villaescusa “un sí rotund al cooperativisme i un reconeixement del seu potencial per a contribuir a desenvolupar àrees d’interés estratègic en el nostre territori”.

Les modificacions introduïdes configuren un nou marc jurídic adaptat a l’actual context socioeconòmic i alineat amb les prioritats europees. A més d’introduir millores tècniques per a cobrir llacunes, harmonitzar la norma amb legislacions aprovades després de la seua entrada en vigor i proporcionar seguretat jurídica, esta reforma dóna visibilitat a formats cooperatius emergents i convida a desenvolupar baix esta fórmula iniciatives, entre altres, vinculades als habitatges col·laboratius o les comunitats energètiques.

D’una altra banda, es fomenta la cultura de la cooperació empresarial, incorporant la regulació de les cooperatives d’emprenedoria i de les cooperatives escolars. Una altra de les principals novetats d’esta reforma és la introducció d’un procediment abreujat per a la constitució de les cooperatives, aproximant els terminis als de la resta de societats. I, finalment, es revisa el marc jurídic de col·laboració amb les Administracions públiques, perfeccionant la regulació de les cooperatives d’utilitat pública, no lucratives i d’iniciativa social, especialment rellevants en la lluita contra la despoblació de les zones rurals de la nostra Comunitat.

Principals punts de la reforma

 • Concepte de “activitat cooperativizada” (seguretat jurídica)
 • Impugnació d’acords (millora tècnica)
 • Dissolució de la cooperativa (reembossament d’aportacions i publicació de l’acord)
 • Acords intercooperatius (consideració de resultats i conseqüències de la inactivitat de cooperatives participants)
 • Fons de Formació i Promoció Cooperativa (revisió “didàctica” i seguretat jurídica)
 • Cooperatives d’habitatges i de despatxos i locals (adaptació per a la fórmula en règim de cessió d’ús: habitatge col·laboratiu)
 • Cooperatives d’emprenedoria (nova classe de cooperativa per a desenvolupar la innovació social i formats emergents)
 • Cooperatives escolars (reconeixement exprés com a eina pedagògica)
 • Foment del Cooperativisme (reestructuració i reforç)
 • Promoció de la col·laboració entre cooperatives i Administracions públiques (iniciativa social i utilitat pública)
 • Cooperatives no lucratives (extensió de la possibilitat de qualificació a cooperatives de tota classe i activitat)
 • Registre de Cooperatives (introducció del procediment abreujat de constitució de cooperatives, i també de dissolució)
 • Transformació d’associacions en cooperatives (comunitats energètiques)

 

Cooperativisme valencià en xifres

El cooperativisme valencià se situa entre els més dinàmics i pròspers d’Espanya, i és el que presenta un major ventall d’activitats econòmiques desenvolupades a través d’aquesta fórmula. Hui, el cooperativisme valencià representat en la Confederació agrupa més de dues mil sis-centes empreses, que donen ocupació directa a quasi 60.000 persones, i amb un volum de vendes total pròxim als 8.000 milions d’euros, la qual cosa suposa un 7’1% del PIB autonòmic.