Aprovat el Fent Cooperatives 2021-2022, amb 50 mesures per a impulsar el cooperativisme

  • Climent ha manifestat que “el cooperativisme és un sector exemple de resiliència en moments de dificultat econòmica”
  • Emili Villaescusa ha insistit en la idea que “el Fent Cooperatives és ja un referent per a la resta d’Espanya”

 

València (03/11/20). El Consell Valencià de Cooperativisme ha aprovat per unanimitat el segon Pla Biennal de Suport i Foment del Cooperativisme, Fent  Cooperatives (2021-2022), que serà presentat públicament pel President de la Generalitat el pròxim 20 de novembre.

Amb una inversió prevista de 27,9 milions d’euros, este segon pla doblarà la quantia del primer pla biennal.

El Fent Cooperatives és l’instrument de planificació de la política i les accions en matèria de cooperativisme de la Generalitat i de la resta d’actors. Aquest nova edició del pla es desplega en 50 mesures dividides en 7 línies estratègiques: desenvolupament econòmic-empresarial, finançament i ocupació; desenvolupament societari; desenvolupament medioambiental i territorial col·laboració públic-privada; comunicació, formació i investigación; estructura representativa y participación institucional; gobernança de l’Administració pública del cooperativisme.

El Pla està aliniat amb l’Agenda 2030 i fa una análisi dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en què impacta cadascuna de les cinquanta mesures. Tot i que el Fent Cooperatives té impacte en els 17 ODS, els que major presència tenen són: Treball decent i creixement econòmic (ODS 8); aliances per a aconseguir objectius (ODS 17), Reducció de la desigualtat (ODS 10), Pau, justícia i institucions sòlides (ODS 16) i Ciutats i Comunitats Sostenibles (ODS 11).

Com a novetat, per al Fent Cooperatives s’han realitzat dos estudis, un tècnic-jurídic per afiançar la col•laboració públic-cooperativa; i altre econòmic sobre les necessitats d’inversió del sector cooperatiu per a consolidar -sense destruir ocupació- els nivells de productivitat de les empreses cooperatives tractores del seu àmbit.

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha manifestat que “el cooperativisme és un sector exemple de resiliència en moments de dificultat econòmica. Aquest reforç en matèria econòmica per part de l’administració valenciana, ve donat per què ha de ser una de les alternatives per a fixar activitat econòmica en moments de crisis. Activitat econòmica que queda fixada en el territori i que manté l’ocupació “.

El pla ha estat elaborat per un equip redactor, amb Concoval al front, en el que tambén han participat experts de la Universitat de València i de Florida Universitària, a més dels responsables de la redacció del primer pla, havent-se utilitzat metodologia innovadora en la participació aconseguint així la implicació del sector en la seua definició. El Ple del Consell Valencià del Cooperativsime ha agraït de manera unànim el treball de l’equip redactor.

El president de la Conseferació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval), Emili Villaescusa, ha insistit en la idea que “la Comunitat és un referent de com s’ha de treballar l’aliança entre l’administració pública i les organitzacions representatives del cooperativisme”, i ha afegit que “el Fent Cooperatives és ja un exemple per a la resta de comunitats autònomes. Prova de què el treball s’està fent bé és l’increment pressupostari que s’ha aconseguit per al 2021”.

Villaescusa ha destacat també el carácter transversal del Fent Cooperatives, “en la gestió del qual s’han de comprometre diveses conselleries, la implicació de les quals és necessària per a poder desplegar-lo al 100%”.

Cooperativisme valencià

El sector cooperatiu en la Comunitat Valenciana representa el 6,5% del PIB, està format per 2.500 cooperatives, que generen 56.829 ocupacions directes (78.911 considerant també les indirectes) i associen a més de dos milions i mig de persones.

Consell Valencià del Cooperativisme

El Consell Valencià del Cooperativisme és l’òrgan de promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives, i està format per representants de la Generalitat i de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.