Aprovat el pla estratègic del Consell Valencià del Cooperativisme

Valencia, 20/06/2016.–El consell valencià del cooperativisme ha aprovat el pla estratègic del propi organisme i, per a desenvolupar-lo,  s’ha acordat un procediment de treball que permetrà elaborar i aprovar en els pròxims mesos el primer pla bienal de suport i foment del cooperativisme, així com redactar el nou decret de composició i funcions del consell i el seu reglament de funcionament.

D’una altra banda, el consell valencià del cooperativisme ha aprovat una declaració de suport al cooperativisme d’ensenyament, que es traslladarà al Consell de la Generalitat, destacant la seua singularitat i la seua contribució a una educació pública,  laica i de qualitat.

Consell Valencià del Cooperativisme