CIRCULAR INFORMATIVA. Tràmits registrals de cooperatives valencianes

CIRCULAR INFORMATIVA. Tràmits registrals de cooperatives valencianes

València, 02-02-2024.- NOVETAT: Models de certificació davant el Registre de Cooperatives

Posem a la disposició de les cooperatives valencianes formularis estandarditzats que han sigut validats pel Registre de Cooperatives.

Concoval, en col·laboració amb el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, ha elaborat models de certificació per als tràmits més habituals en la pràctica registral de les cooperatives.

L’objectiu d’estos models és agilitzar i simplificar els tràmits registrals per a les persones i entitats usuàries del Registre. No obstant això, la seua utilització no és obligatòria, podent-se emprar qualsevol altre text alternatiu que complisca amb els requisits legals establits.

Es tracta de formularis amb el contingut mínim imprescindible per a cada tràmit que servixen per a la majoria dels supòsits, si bé pot haver-hi casos en els quals concórreguen circumstàncies particulars que exigisquen o recomanen un contingut diferent o ampliat.

Cadascun dels models, publicats en l’apartat de tràmits registrals de la web de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, està disponible en dos formats per a la seua descàrrega:

 • Emplenable. És un document pdf amb espais per a emplenar.
 • Editable. És un document que permet la seua completa edició, per a afegir o modificar el que la persona usuària considere oportú.

Tots estos documents es poden descarregar en castellà i valencià, segons l’opció que es trie per a visualitzar la web.

Els models disponibles actualment són: 

 1. Aprovació de comptes anuals
 2. Modificació d’estatuts socials
 3. Elecció i distribució de càrrecs del consell rector
 4. Renúncia o defunció de persona consellera
 5. Nomenament d’auditoria de comptes
 6. Nomenament de direcció
 7. Dissolució i liquidació
 8. Adopció d’altres acords per l’assemblea general
 9. Administrador únic, mancomunat o solidari