Publicada la resolució d’ampliació d’ajudes a cooperatives per a 2018

València, 13-04-2018.- La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat la resolució per la qual s’amplien les ajudes a les cooperatives per a 2018.

La resolució estableix l’ampliació de l’import màxim de les ajudes de l’article 17, Prestació d’Assistència Tècnica, en 245.000 euros, quedant fixat l’import global màxim de les mateixes en la quantia de 350.000 euros; així com s’amplia també l’import màxim de les ajudes de l’article 16, Inversions en entitats d’economia social, excepte les consistents en obres de l’apartat 4 lletra g) del mateix, en 190.000 euros, quedant fixat l’import global màxim de les mateixes en 610.000 euros.

El termini, requisits i condicions són els establits en la Resolució de 27 de desembre 2017 de convocatòria citada.

Per a més informació, consultar l’apartat d’AJUDES.