Convocades les ajudes a cooperatives per a l’any 2021

València, 08-01-2021.- La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball ha publicat l’ordre d’ajudes destinada a fomentar en 2021 la creació, consolidació i l’ocupació de les cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció en la Comunitat Valenciana.

L’ordre inclou quatre tipus d’ajudes (MÉS INFO en l’apartat d’AJUDES):

1 Inversions en entitats d’economia social (terrenys, edificis ja construïts, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les NTICS, equips per a la producció, consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge; mobiliari, vehicles industrials i obres de construcció; i millora, condicionament o reforma d’immobles)

2 Prestació d’assistències tècniques per a la contractació de directors i gerents;  estudis de viabilitat, organització, comercialització, i diagnòstic; informes econòmics i auditories; assessorament en les diferents àrees de la gestió empresarial

3 Per a subvencionar les despeses de constitució de noves cooperatives o societats laborals, entre elles, obtenció de permisos oficials, despeses de notaria, registre, informes d’obertura de local o establimen, de gestoria..

4 Incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals que ja existeixen o són de nova constitució. En el cas de  persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal, en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s’integren com a sòcies.

El termini d’inici de presentació de les sol·licituds comença el pròxim 28 de gener.