CONVOCADES LES AJUDES A COOPERATIVES PER A L’ANY 2023

València, 31-01-2023.- La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball ha publicat l’ordre d’ajudes destinada a fomentar en 2023 la creació, consolidació i l’ús de les cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció en la Comunitat Valenciana.

El termini d’inici de presentació de les sol·licituds ha començat hui 31 de gener.

L’ordre inclou quatre tipus d’ajudes:

1 Inversions en entitats d’economia social (terrenys, edificis ja construïts, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les NTICS, equips per a la producció, consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge; mobiliari, vehicles industrials i obres de construcció; i millora, condicionament o reforma d’immobles).

2 Prestació d’assistències tècniques per a la contractació de directors i gerents;  estudis de viabilitat, organització, comercialització, i diagnòstic; i assessorament en les diferents àrees de la gestió empresarial.

3 Per a subvencionar les despeses de constitució de noves cooperatives, operacions de fusió o creació de grups cooperatius, entre ells, obtenció de permisos i informes tècnics, despeses de notaria, inscripcions en registres, informes d’obertura de local o establiment, els de gestoria.

4 Incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives que ja existeixen o són de nova constitució. Per a persones en situació de desocupació menors de 30 anys, majors de 45, llarga duració i pagament únic; dones que s’incorporen en els 24 mesos següents al part, adopció o acolliment; persones amb contracte temporal; i persones en situació de desocupació amb diversitat funcional o situació d’exclusió social.

MËS INFO en l’apartat d’ AJUDES 

I a través de la web de l’Oficina d’orientació i informació cooperativa- Oficoop en l’enllaç d’ Ajudes a Cooperatives