El cooperativisme valencià aconseguix representació en dos nous òrgans de la Generalitat

31-07-2020.- El cooperativisme valencià ha obtingut representació en dos nous òrgans consultius de la Generalitat Valenciana que es van constituir el mes de juliol.

El Consell Valencià de Responsabilitat Social compta amb participació quatripartita i paritària, de les administracions públiques valencianes, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives; així com organitzacions i institucions -incloent les d’economia social- amb representativitat en este àmbit. Així, es configura com un òrgan de referència per a la promoció i l’assessorament en la programació de les polítiques de la Generalitat en matèria de responsabilitat social, a més de ser un òrgan d’informació i consulta en constituir-se en Observatori de la Responsabilitat Social.

En la primera sessió del Ple, que es va celebrar el passat 30 de juliol, es va entregar l’esborrany del Reglament per a la Inclusió de Clàusules de Responsabilitat Social en la Contractació Pública i en les Convocatòries d’Ajudes i Subvencions.

D’una altra banda, el sector cooperatiu també forma part de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, el primer ple de la qual es preveu per a este mes de setembre, òrgan que integra a agents socials i administratius amb participació en el sistema tributari valencià. Es pretén d’esta manera determinar una pauta d’anàlisi i revisió constant per a garantir la millor adaptació de la consciència tributària a les necessitats de la societat valenciana i al context econòmic i social del moment.