El cooperativisme valencià obté representació en el Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

València, 15-12-2020.- El cooperativisme valencià ha obtingut representació en el Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, que s’ha constituït hui com a òrgan assessor, de participació, de co-elaboració del coneixement i la transferència d’informació sobre hàbitat sostenible en la Comunitat Valenciana.

La Confederació de Cooperatives de la CV (Concoval), com a màxim representant del cooperativisme valencià estarà finalment en este consell en el qual es planifiquen, dissenyen, implanten, supervisen i avaluen les polítiques d’habitatge, perquè estem alineats amb els principis de sostenibilitat i desenvolupament territorial, tant en els entorns urbans com rurals.

El Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible s’ha constituït amb la finalitat de conéixer i informar dels programes d’actuació  i normatius del Consell en matèria d’hàbitat sostenible; detectar i debatre les necessitats sobre les quals actuar de manera prioritària en el marc de la Comissió Delegada de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental; proposar accions a dur a terme en matèria d’hàbitat sostenible; col·laborar en les campanyes d’informació i divulgació que s’organitzen des de les Conselleries amb competències relacionades amb l’hàbitat sostenible; assessorar en aquelles qüestions que expressament se li encomanen; dur a terme un seguiment, avaluació i control dels resultats de les polítiques públiques en l’àmbit de l’hàbitat sostenible; i qualsevol altra que se li atribuïsquen normativament o es desprenga.