Els pressupostos de la conselleria d’Economia Sostenible per a 2018 plantejaran un increment de 930.000 euros per al programa d’ajudes a l’economia social

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha participat en el ple del Consell Valencià del Cooperativisme on el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, ha presentat l’esborrany de l’avantprojecte de pressupostos en relació a les línies d’ajudes a l’economia social.

La Conselleria planteja un increment de 930.000 euros respecte a la dotació d’enguany (un 21,93% més). Pel que fa a les partides que creixen, destaquen les de les ajudes per a inversió en actius fixes, la línia genèrica d’integració sociolaboral, assistència tècnica i entitats representatives i una línia nova que es dota en previsió de les necessitats que puguen derivar-se del pla biennal amb el que s’està treballant actualment.

No obstant això, les xifres demostren que les dotacions pressupostàries a l’economia social se situen encara un 36,32% per baix del que es va pressupostar l’any 2008; tanmateix,  amb l’actual Consell si es confirmen estes dades, s’haurà doblat la dotació que va heretar de l’anterior equip de govern, amb un creixement del 96,08% entre 2015 i 2018.

El conseller Climent va ratificar en la reunió la intenció de la conselleria, com ja va dir la secretària autonòmica, d’exposar el pla biennal del cooperativisme valencià (Fent Cooperatives) en la reunió que el Consell celebra a Ademús este cap de setmana.

Reunió del ple del Consell Valencià del Cooperativime