Emili Villaescusa participa en la XI Edició de l’Acadèmia de la OIT d’economia social i solidària

València.- 18-10-2019.- L’Organització Internacional del Treball (OIT), el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social; i la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) reforcen el paper central de l’Economia Social en el futur del treball amb l’aprovació del Manifest de la XI Edició de l’Acadèmia de l’Economia Social i Solidària, clausurada hui a Madrid.

Baix el títol “L’Economia Social en el futur del treball” s’ha debatut sobre el futur del treball a nivell mundial, i que ha comptat amb més de 350 participants de 40 països, representants de Governs -d’àmbit nacional, autonòmic i local-, organitzacions empresarials i sindicals, empreses i entitats de l’economia social, organitzacions internacionals i personal acadèmic i investigador.

El president de la Confederació de Cooperatives de la CV, Emili Villaescusa, ha participat en l’Acadèmia, en concret en l’Electiva sobre “Economia social com a aliada dels ODS: mesures d’impacte” en la qual va posar l’accent   que “els ODS ens brinden l’oportunitat de prendre mesures i implementar solucions i accions des de les empreses, que permeten fer front als majors reptes que ha la humanitat i que tenen de veure amb un desenvolupament sostenible”. En definitiva, “les cooperatives han de promoure-ho i activar-ho a través de les decisions que prenen i de les pràctiques que desenvolupen. El camí és llarg, però sabem que estar compromesos amb la justícia social i la sostenibilitat ambiental forma part del nostre ADN“, ha afegit.

Per la seua part, el president de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) i ‘Social Economy Europe’, Juan Antonio Pedreño, ha destacat “la importància de l’Acadèmia de la OIT i el manifest aprovat, que visibilitza a nivell mundial la important contribució que realitza l’Economia Social en el debat sobre el futur del treball, en evidenciar-se que és un model que humanitza la globalització, i que, pels seus valors, crea ocupació estable i de qualitat, sostenible, que no es deslocalitza, inclusiu –en incloure col·lectius amb dificultats d’ocupabilitat–; paritari entre homes i dones; que fomenta la inclusió dels joves al mercat laboral i, demostra que és possible conjuminar rendibilitat econòmica i social, així com contribueix especialment a dos grans reptes: l’envelliment i la despoblació, l’anomenada Espanya buidada”.

L’Economia Social”, segons Pedreño, “està en el camí de ser un dels agents fonamentals del futur en tindre principis i valors que, com s’ha demostrat durant aquesta Acadèmia de la OIT, contribueixen a construir un món millor”.

Així mateix, el president de CEPES ha posat l’accent en una altra de les conclusions del manifest, com és la contribució de l’Economia Social al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. “Esta acadèmia ens ha servit per a posar en valor el ODS 17 (‘Aliances per a aconseguir els objectius’), ja que fins ara OIT, Economia Social i Govern d’Espanya no havíem treballat conjuntament, però hi ha dos fets recents, les conclusions de la OIT de Ginebra i les d’aquesta Acadèmia, que ens comprometen a fer-ho. Fermament crec que aquesta aliança servirà per a aconseguir grans resultats de cara al futur”, ha afirmat Pedreño.

El director de l’Oficina de la OIT per a Espanya, Joaquín Nieto, ha explicat que “la OIT ha dedicat enguany els seus esforços a comprendre quins seran els canvis en el futur del treball i quines són les propostes que cal realitzar per a fer-lo més prometedor, i totes les conclusions inclouen a l’Economia Social com un factor importantíssim en la creació d’ocupació, però també en els atributs de treball decent i de qualitat”.

Nieto també ha destacat la necessitat de comptar amb l’Economia Social davant els importants desafiaments davant els quals ens enfrontem en el futur, com la globalització o el canvi climàtic, que, en la seua opinió, tindran directa incidència en l’ocupació.

La secretària d’Estat d’Ocupació en funcions del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social d’Espanya, Yolanda Valdeolivas, ha accentuat “els valors que l’Economia Social té no sols per a construir una societat millor quantitativa i qualitativament, sinó també el seu importantíssim efecte contagi en la resta de l’economia, el qual es deu permeabilizar a la resta de la societat perquè tots se senten implicats en la defensa d’aqueixos resultats i valors”.

Valdeolivas també va remarcar el suport indiscutible del Govern d’Espanya cap a CEPES i el model empresarial que representa, que està vivint un moment de gran expansió internacional. “L’Economia Social”, ha *afrimado la secretària d’Estat, “no distingeix entre fronteres i és molt recognoscible als països en els quals té presència, tal com s’ha constatat en aquesta Acadèmia”.

El manifest avala que “l’Economia Social i Solidària té importants desafiaments d’adaptació al futur del treball, alhora que contribueix a donar resposta als canvis tecnològics, a la transició energètica, a la digitalització i als desequilibris mediambientals, demogràfics i de correcció de desigualtats”.

A més, confirma que l’Economia Social crea i manté ocupacions estables i de qualitat, assegurant l’accés de les persones joves al mercat de treball i la promoció d’una igualtat de gènere efectiva. Així mateix, fomenta la competitivitat i la diversitat empresarial, amb un model d’empresa que corregeix les desigualtats socials i territorials a través d’una redistribució més equitativa dels beneficis.

D’una altra banda, l’Economia Social és pionera en innovació social i tecnològica, oferint solucions a reptes econòmics, socials, digitals, tecnològics, energètics o demogràfics, també des de la I+D+i. A més, facilita el desenvolupament sostenible dels territoris, fixant la població, evitant la deslocalització i posant en valor els seus recursos naturals, culturals i turístics.

Uns altres motius per a atorgar un lloc prioritari a l’Economia Social en el debat del futur del treball és la seua contribució a la prestació de serveis socials de qualitat o afermar l’Estat del Benestar i el model social, afrontant les conseqüències del canvi demogràfic.

Finalment, impulsa la inclusió social i una igualtat d’oportunitats per a totes les persones, especialment per a aquelles amb discapacitat i amb altres en situació o risc d’exclusió social; i promou un model productiu que afavoreix la descarbonització de les economies, avança en la producció d’energies renovables i en l’economia circular.

La XI Acadèmia de l’Economia Social i Solidària MANIFESTA:

  • Que és necessari incorporar l’Economia Social i les seues organitzacions representatives en els debats i iniciatives per a la plena consecució dels objectius de la Declaració del Centenari de la OIT, per la qual cosa es proposa l’elaboració per part de la OIT d’un pla d’acció sobre la contribució de l’Economia Social en favor d’un treball decent i en contra de la precarietat laboral.
  • Que es proposa als governs estatals, regionals i locals la incorporació de l’Economia Social en les seues polítiques dirigides a la consecució efectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  • Que és prioritari l’establiment d’una Resolució de Nacions Unides sobre l’Economia Social que reconega i fomente aquestes empreses i entitats.
  • Que s’inste als governs, a les institucions europees i regionals i a les organitzacions internacionals a reforçar la visibilitat i competitivitat de les empreses de l’Economia Social mitjançant polítiques públiques i altres iniciatives.
  • Que és necessari organitzar congressos i esdeveniments que visibilitzen la realitat i importància de l’Economia Social i faciliten l’intercanvi i la coordinació d’iniciatives per a la definició de marcs legals i polítiques públiques adequades per a l’Economia Social.
  • Que s’incorpore l’Economia Social i Solidària en els sistemes educatius en tots els nivells des de primària fins a la universitat, així com potenciar la formació dels seus treballadors i treballadores per a fer front als canvis del futur del treball.
  • Que es fomente la col·laboració estreta entre personal expert, centres d’investigació, instituts estadístics i empreses i organitzacions d’Economia Social per a establir i difondre metodologies i instruments, inclosa el mesurament d’impacte, amb la finalitat de crear més i millors ocupacions.