La Confederació de Cooperatives presenta Oficoop, un nou servei d’orientació i informació cooperativa

  • L’Oficina d’orientació i informació cooperativa (Oficoop) es posa en marxa com un nou punt d’atenció al cooperativisme, sense ànim de lucre, obert i autònom
  • L’assemblea general de la Confederació ha aprovat també el pla de gestió per a 2019, en el qual s’insisteix en la necessitat de continuar fomentant el diàleg social i de donar continuïtat al Pla Fent Cooperatives.

 

València, 4 de juny de 2019.- La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha celebrat la seua assemblea general ordinària, en la qual s’han aprovat els comptes de 2018 i el pla de gestió per a aquest exercici, dins del qual destaca la posada en marxa de l’Oficina d’Orientació i informació cooperativa (Oficoop) com un nou punt d’atenció al cooperativisme, un servei sense ànim de lucre, obert i autònom, el propòsit del qual és multiplicar el cooperativisme en la Comunitat Valenciana: incrementar el nombre de cooperatives i la base social de les cooperatives existents.

Oficoop ofereix orientació a promotors de tota classe de cooperatives, atenció de consultes sobre el funcionament de cooperatives, informació sobre estructures federatives i associatives del cooperativisme valencià, formació en matèria cooperativa, informació sobre subvencions i programes d’impuls al cooperativisme, ajuda en la resolució extrajudicial de conflictes cooperatius, així com orientació en matèria de dissolució i liquidació de cooperatives. Oficoop serà també “altaveu” per a difondre l’activitat de les federacions en matèria d’emprenedoria, orientació i informació. L’objectiu és complementar, així, el servei d’informació i assessorament d’aquelles federacions de cooperatives que actualment no ofereixen aquests serveis.

Fent balanç, el president de la Confederació, Emili Villaescusa, ha repassat els principals objectius de l’organització i ha destacat la necessitat de continuar fomentant el dialogue social, assegurant que “les cooperatives s’han mostrat en els últims anys com un model de present i de futur i, coincidint amb una millora general de l’economia, ha experimentat certs avanços; però ara és quan es necessita donar un impuls al sector des del govern autonòmic i fer un salt de protagonisme en l’agenda política”.

Un dels principals objectius de Concoval és donar continuïtat al Pla Fent Cooperatives perquè puguen completar-se diferents actuacions, entre elles disposar dels instruments adequats perquè les mesures que recull es duguen a terme. En paraules de Villaescusa, “es necessita un servei propi per al Consell Valencià del Cooperativisme, fa falta un registre de cooperatives adaptat a les tecnologies del segle XXI, i cal canviar algunes lleis i desenvolupar unes altres”.