La Confederació presenta esmenes al projecte de llei de foment de la responsabilitat social

València, 15-02-2018.- Emili Villaescusa, president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, ha comparegut hui en els Corts davant la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les institucions de la Generalitat, per a presentar les esmenes i consideracions que són d’interès per al sector cooperatiu valencià, amb l’objectiu de millorar i enriquir el Projecte de Llei, de la Generalitat, per al de foment de la responsabilitat social.

Villaescusa ha valorat la iniciativa legislativa d’una llei que pretén fomentar la responsabilitat social no només de les empreses sinó també de l’administració pública, que “pot i deu servir d’impuls per a transformar el model empresarial que li dóna valor a l’economia al servei de les persones”.

Esta compareixença en Corts ve motivada per la necessitat de posar en valor el cooperativisme i l’economia social com a model empresarial, germen de la responsabilitat social empresarial. En este sentit, Villaescusa ha parlat del model que representa el cooperativisme i l’economia social en el seu conjunt, que ve definit per una sèrie de valors i principis (adhesió voluntària i oberta; gestió democràtica per part dels socis; participació econòmica; autonomia i independència; educació, formació i informació; cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat); que es recullen a través de l’experiència de més d’un segle d’existència i que s’expliciten a més en la Llei 5/2011 d’Economia social a nivell estatal i en el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (decret legislatiu 2/2015 de 15 de maig del Consell de la Generalitat).

A més ha recordat que en nombrosos informes i legislació estatal i europea es valora al cooperativisme i l’economia social, com a model d’actuació socialment responsable i precursor per tant de les diferents iniciatives que han anat sorgint al voltant de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).