Missatge del DMC 2019: Les cooperatives per un treball digne

València, 10-02-2019.- El tema del Dia Internacional de les Cooperatives 2019 és Cooperatives per al treball digne, tal com el va anunciar la Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Amb este tema, la ACI vol transmetre el missatge que les cooperatives són empreses centrades en les persones caracteritzades pel control democràtic que prioritza el desenvolupament humà i la justícia social en el lloc de treball. «Les cooperatives ajuden a preservar l’ocupació i promouen el treball decent en tots els sectors de l’economia. A través de la participació, els membres tenen una motivació per a canviar les seues vides, les seues comunitats i el món », va dir el president de la ACI, Ariel Guarco.

El Dia Internacional de les Cooperatives de les Nacions Unides se celebra anualment el primer dissabte de juliol. Aquesta celebració té com a objectiu augmentar la consciència de les cooperatives. L’esdeveniment subratlla les contribucions del moviment cooperatiu per a resoldre els principals problemes abordats per les Nacions Unides i per a enfortir i ampliar les aliances entre el moviment cooperatiu internacional i altres actors.

Enguany, el 6 de juliol de 2019, les cooperatives de tot el món estan convidades a celebrar un futur en el qual el desenvolupament humà i la justícia social són prioritats. A través de #CoopsDay, la ACI vol conscienciar als formuladors de polítiques locals, nacionals i mundials, a les organitzacions de la societat civil i al públic en general sobre com les cooperatives contribueixen a un entorn laboral decent.

L’ocupació cooperativa està lluny de ser un fenomen marginal. Segons un informe recent publicat per CICOPA, les cooperatives a tot el món empren o són la principal font d’ingressos per a més de 279 milions de persones, quasi el 10% de la població activa total de la humanitat. Més enllà d’aquests números, diferents estudis han confirmat que, en comparació amb l’ocupació en altres sectors, les ocupacions cooperatives tendeixen a ser més sostenibles en el temps, mostren una menor bretxa en els guanys entre les posicions de major i menor remuneració i es distribueixen més equitativament entre les zones rurals i urbanes.

Per què aquest tema?
Donada la creixent desigualtat, l’augment de la inseguretat laboral i els alts nivells de desocupació, especialment entre els joves, el tema de 2019 #Coopsday es va triar per a donar suport a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 8 «Desenvolupament inclusiu i treball decent».

Com a empreses centrades en les persones i actors clau del desenvolupament (Consens Europeu sobre Desenvolupament, 2017), les cooperatives tenen un paper important que exercir en la creació d’ocupacions decents i l’apoderament social i econòmic de les comunitats locals. El segon Principi Internacional de Cooperatives, el “control democràtic dels membres”, permet a les comunitats posseir i governar cooperatives conjuntament a través del control democràtic que produeix un creixement inclusiu i sostenible, sense deixar a ningú arrere.

Com les cooperatives són empreses impulsades per valors, controlades i dirigides per i per als seus membres, els treballadors cooperatius experimenten “una cerca d’eficiència, flexibilitat compartida, un sentit de participació, un entorn familiar i un fort sentit d’identitat”, com es va revelar en la sèrie d’entrevistes realitzades en deu països diferents al voltant del món en relació amb la publicació Cooperatives i Ocupació: un Informe Global.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) està celebrant el seu centenari enguany amb un enfocament especial en el futur del treball. En aquest context, la OIT i la ACI organitzaran conjuntament la conferència Cooperatives i el futur del treball , el dilluns 24 de juny de 2019, just després de la 108a reunió de la Conferència Internacional del Treball.

Visita www.coopsday.coop per a més informació