Presentades les xifres del Llibre Blanc del Cooperativisme i l’Economía Social de la Comunitat Valenciana

València, 18-10-2018.- CIRIEC-Espanya i IUDESCOOP  han presentat este dimecres, 17 d’octubre, en un Simposi a València els resultats, conclusions i recomanacions d’un nou Llibre Blanc del Cooperativisme i l’Economia Social de la Comunitat Valenciana, estudi en el qual han participat una vintena d’investigadors de les universitats públiques valencianes, dirigits pels professors José Luis Monzón, catedràtic de la Universitat de València, director del IUDESCOOP i de CIRIEC-Espanya; Rafael Chaves, catedràtic de la Universitat de València, director del programa de doctorat del IUDESCOOP i editor de la revista científica d’Economia de CIRIEC-Espanya, i Juan Juliá, catedràtic de la Universitat Politècnica de València i exrector d’esta Universitat, i director associat de la revista científica d’Economia de CIRIEC-Espanya.

L’acte inaugural del simposi va comptar amb la presència del conseller d’Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball, Rafael Climent; el president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa; el vicerector d’Economia i Infraestructures de la Universitat de València, Prof. Juan Luis Gandia;  el president de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Luis Vañó i la presidenta del CIRIEC-Espanya, Adoración Mosses.

El Llibre Blanc té com a objectius quantificar la importància que a la Comunitat Valenciana té el cooperativisme i l’economia social, a partir de la recopilació i l’anàlisi de diverses fonts de dades, i realitzar una anàlisi i reflexió sobre els diferents agents que integren el sector –cooperatives, societats laborals, mutualitats, centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, associacions i fundacions, entre uns altres- les seues fortaleses, febleses i desafiaments, i el paper que estos poden exercir en la consolidació de la societat del benestar.

Principals xifres

Segons els resultats obtinguts, l’economia social de la Comunitat Valenciana “s’ha consolidat com un ferm pilar de l’economia i la societat de la Comunitat, amb 34.838 empreses i entitats, capil·larment distribuïdes en tot el territori, 172.438 ocupacions directes i un volum de facturació i ingressos de quasi 13.000 milions d’euros”.

Les empreses i entitats de l’economia social, també en el seu conjunt, “produeixen un notable impacte soci-econòmic en la societat”, que es tradueix “en una apreciable millora de la qualitat de vida de centenars de milers de persones, en el seu benestar, en la seua ocupació, en les seues oportunitats de progrés i autorealització personal, amb un aprofitament eficient dels recursos monetaris que obtenen en el mercat, de la pròpia societat civil i de les administracions públiques, que en bona part revertixen a les mateixes en forma de tornada social i que faciliten la incorporació de més de 800.000 voluntaris que contribuixen al benestar de centenars de milers de famílies”.

El Llibre Blanc crida l’atenció per la quantitat i qualitat de dades que aporta. Entre ells, que l’economia social “contribuïx de forma directa a la Comunitat Valenciana amb el 8,7% de l’ocupació i és decisiva per al manteniment de més de 230.000 ocupacions, l’11,6% de tota la població ocupada en 2016”. Les empreses i entitats de l’economia social valenciana suposen prop del 15% del total d’Espanya en nombre d’entitats i el 12,5% de l’ocupació.

El subsector de mercat de l’economia social (cooperatives, societats laborals, mutualitats i empreses socials) agrupa a 3.332 empreses, la majoria d’elles cooperatives (2.359) i consolida un volum de facturació en 2016 de 8.341 milions d’euros (6.549,6 milions per les cooperatives). El subsector no de mercat, o tercer sector, agrupa a 31.504 associacions i fundacions, amb un volum d’ingressos de 4.635 milions d’euros.

Sector cooperatiu

Seguint amb les dades del Llibre Blanc i centrant-nos en el sector estrictament cooperatiu, l’ocupació directa en les cooperatives amb seu a la Comunitat Valenciana ascendeix a 59.153 treballadors, el 3% de l’ocupació total de la Comunitat, el 3,6% de l’ocupació assalariada i el 4,4% de l’ocupació assalariada del sector privat. L’ocupació total de les cooperatives (directe+indirecte), de 81.235 treballadors/as, es correspon amb el 4,1% de l’ocupació total de la Comunitat Valenciana, el 5% d’ocupació total assalariat i el 6,1% de l’ocupació assalariada del sector privat.

Les cooperatives valencianes generen el 18,8% de l’ocupació existent en les cooperatives espanyoles. Les vendes de les cooperatives valencianes representen el 6,2% del PIB regional.

El Llibre Blanc aporta també dades desagregades de cooperatives agroalimentàries; treball associat; cooperatives de crèdit; consumidors i usuaris, etc.

Societats laborals, mutualitats i altres empreses d’economia social

Per la seua banda, les societats laborals valencianes aconseguien la xifra de 797 entitats en 2016, amb una ocupació de 5.277 treballadors i un volum de negoci de 957 milions d’euros. Les mutualitats de previsió social amb seu a la Comunitat Valenciana agrupen a 490.000 mutualistes, generen 845 ocupacions i facturen 270,4 milions d’euros.

Els 134 Centres Especials d’Ocupació (CEE) empren a 7.971 persones, de les quals 7.337 són persones amb discapacitat. Els seus ingressos totals ascendeixen a 146,2 milions d’euros. Les 9 empreses d’inserció a la Comunitat Valenciana tenen una plantilla de 210 persones (109 dones i 101 homes) i facturen per un import de 6,1 *mill. d’euros.

Les 21 Confraries de Pescadors comercialitzen les captures d’una flota pesquera composta per 558 vaixells i 2.082 tripulants, amb un valor comercialitzat de 92,8 milions d’euros.

Les entitats singulars de l’economia social tenen uns ingressos totals de 346,8 milions d’euros i empren a 9.133 treballadors a la Comunitat Valenciana (Grup Social ONCE: 278 milions i 7.808 ocupacions; Creu Roja: 54,4 milions d’euros i 1.019 ocupacions, i Càrites: 14,4 milions d’euros i 306 ocupacions).

Tercer Sector: Associacions i fundacions

El Llibre Blanc s’ocupa finalment del sector no de mercat de l’economia social o tercer sector, format essencialment per les associacions i fundacions. Així, segons les seues dades, les 31.197 associacions valencianes tenen uns ingressos de 4.383 milions d’euros, una ocupació de 85.886 treballadors i mobilitzen a un voluntariat de 784.326 persones.

Les associacions d’acció social, açò és, les que es dediquen al suport de col·lectius en dificultats, són en nombre 4.477 entitats, que tenen uns ingressos de 2.513 milions d’euros i una ocupació de 50.944 treballadors.

Les associacions culturals i esportives sumen 21.179 entitats (9.334 esportives i 11.845 culturals), amb uns ingressos de 268,7 milions d’euros i 511,7 milions d’euros respectivament. Les seues ocupacions ascendeixen a 7.434 treballadors en les esportives i 8.291 en les culturals.

Finalment, les 307 fundacions privades al servei de les llars tenen un volum d’ingressos de 183,2 milions d’euros i una ocupació de 3.963 treballadors. D’elles, les 82 fundacions d’acció social tenen un volum d’ingressos de 27,2 milions d’euros i una ocupació d’1.443 treballadors.

Presentació del Llibre Blanc a València

El Llibre Blanc del Cooperativisme i l’Economia Social de la Comunitat Valenciana ha sigut presentat este  dimecres, 17 d’octubre, en el marc d’un Simposi sobre el  mateix tema i amb la participació dels agents del sector i de representants de l’Administració valenciana, entre ells el conseller Rafael Climent;  la secretària autonòmica, Belén Cardona i el president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa.

En este acte s’ha presentat també una Sèrie de vídeos sobre el Cooperativisme i l’Economia Social de la Comunitat  Valenciana, sèrie que consta de cinc capítols d’entre 6 i 8 minuts cadascun, en els quals s’expliquen les claus de l’èxit del sector, explicades pels seus propis protagonistes.