La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i Caixa Popular afiancen la seua relació per a potenciar el cooperativisme

València, 07-05-2018.- El president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, i el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, han signat este matí la renovació de l’acord de col·laboració que mantenen les dues entitats cooperatives.

Aquest acord té com a objectiu divulgar i fomentar els valors del cooperativisme. Durant tot l’any, Caixa Popular ha donat suport a la Confederació en diversos esdeveniments i projectes organitzats per esta entitat. Així mateix, el conveni ha permès aprofundir en la relació de la cooperativa de crèdit amb altres sectors del cooperativisme valencià i ha contribuït a donar una visibilitat permanent a l’activitat econòmica i social desenvolupada per l’entitat financera.

Segons Emili Villaescusa, “La renovació del conveni amb Caixa Popular ens reafirma en la senda, iniciada ja fa alguns anys, de col·laboració permanent per a fomentar i difondre el cooperativisme com a model de desenvolupament econòmic, social i cultural. Que Caixa Popular torne a confiar en la Confederació per a caminar junts en cooperació, ens omple de satisfacció”.

D’altra banda, Rosendo Ortí ha assegurat que com a entitat cooperativa “Caixa Popular fomenta el cooperativisme i recolza a les estructures cooperatives com la Confederació de Cooperatives per a enfortir i consolidar el model cooperatiu en el panorama social i econòmic valencià”.

La Confederació és el màxim òrgan de representació de les cooperatives i de les seues organitzacions a la Comunitat Valenciana, i associa directament a les federacions autonòmiques de cooperatives. I, per això, informarà a les empreses i entitats representades per la Confederació sobre el model cooperatiu i de serveis de Caixa Popular, tenint en compte la seua voluntat i vocació de donar cobertura a les necessitats financeres del cooperativisme valencià.

Caixa Popular, cooperativa de crèdit valenciana té entre els seus objectius la potenciació dels valors del cooperativisme com a instrument per a la millora de la societat valenciana. Amb este propòsit dóna suport i finança, entre altres activitats, les que tinguen per objecte la difusió del cooperativisme entre la societat i el foment de les relacions intercooperatives.