La Generalitat presenta a la Confederació de Cooperatives el Pla d’Acció de Transformació del Model Econòmic

València, 26-06-2018.- El director general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni,  Juan Ángel Poyatos, s’ha reunit amb el cooperativisme valencià, representat en la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, així com amb directors i tècnics de les diferents federacions de cooperatives, per a presentar-los el Pla d’Acció per a Transformar el Model Econòmic.

En els últims mesos la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic s’ha reunit amb un nodrit nombre de representants d’universitats, empreses, organitzacions i sindicats per a recollir les propostes que conformen el nou pla.

L’Acord del Botànic, en el seu Eix 4: Nou Model Productiu, arreplega una sèrie de línies estratègiques que assenyalen l’adreça del canvi de model, i entre aqueixes línies, la número 5 fa referència al foment de la creació d’ocupació sostenible i economia social, que inclou, a més, 4 objectius: Impuls de la generació d’ocupació sostenible i de qualitat, implantació de polítiques i actuacions de responsabilitat social en l’economia valenciana, el foment de l’economia del ben comú i l’augment del nombre i grandària de les organitzacions d’economia social.

En este  sentit, els representants del cooperativisme valencià li han demanat al director general que s’arreplegue en el pla les demandes del sector tenint en compte la seua pluralitat i diversitat; de la mateixa manera, consideren que l’aposta pel foment de l’economia social no ha de ser tinguda en compte en una única línia estratègica, sinó que “hauria d’estar considerat en el pla el model econòmic i social cooperatiu d’una manera transversal“.

Per la seua banda, Emili Villaescusa ha mostrat el seu agraïment per la proximitat “de la comunicació per part de la direcció general, obrint una finestra de participació cap al cooperativisme després de la seua presentació en la Taula del Diàleg Social i els primers actes de recollida d’aportacions del conjunt d’agents socials“. En este sentit, la Confederació va a recollir les diverses iniciatives que s’han manifestat en la reunió per a “enriquir i concretar la implicació del pla d’acció cap al model cooperatiu“.