Seguim sumant

La Confederació de Cooperatives és a punt d’ampliar la seua base social amb la incorporació de la nova Associació de Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana (ACCV). D’aquesta manera, les caixes rurals tornaran a participar de l’estructura representativa formal del cooperativisme valencià, de la qual han estat absents durant cinc anys, des que es dissolguera la seua antiga federació com a conseqüència dels profunds canvis experimentats pel sector financer en l’última dècada.

Ha estat molt estesa la idea que ja no queden entitats financeres valencianes. Açò no és cert: el cooperativisme de crèdit mai ha deixat de tenir protagonisme en el panorama financer autonòmic. I, encara que la seua estructura ha canviat sensiblement en aquests deu anys, cap dels moviments que es van produir en les cooperatives de crèdit valencianes va suposar escàndol ni carrega alguna per a les arques públiques (com per desgràcia sí que va ocórrer amb una altra classe d’entitats financeres). Així i tot, el sector va acabar “tocat” per certs desacords i canvis en les prioritats. Afortunadament, avui la situació ja s’ha normalitzat i les aigües han tornat a un llit de serenitat, consolidant-se a més l’obtenció d’uns resultats econòmics raonables i alineats amb les expectatives, socialment compatibles, de les pròpies cooperatives de crèdit.

Sens dubte, és una bona notícia per a la societat valenciana que tretze entitats radicades en el nostre territori i amb capital íntegrament valencià hagen decidit unir novament les seues forces per a donar major visibilitat al seu compromís amb la Comunitat. El següent pas, la integració formal de la ACCV en la Confederació, completa una operació que no solament està enfocada a aconseguir més notorietat per a les nostres caixes rurals, sinó també a recuperar una visió conjunta i un sentit de pertinença que enfortisquen tant la identitat comuna del cooperativisme valencià com les possibilitats d’establir relacions de intercooperación dins del mateix.

Així que en la Confederació de Cooperatives vam seguir sumant, no solament voluntats sinó també organitzacions. Açò ens satisfà, perquè la nostra vocació és integradora. Però, àdhuc sent més, encara no estem tots: trobem a faltar a importants cooperatives de serveis, a algunes elèctriques i a una part de les de crèdit. Nosaltres continuarem defensant-les a totes, com sempre hem fet i com legalment ens correspon, tant si estan dins de l’estructura formal com si no, perquè la nostra representació està orientada, més que a unes empreses, a un model econòmic que dia a dia treballa per al progrés de la Comunitat. Per açò, les nostres portes romanen obertes: aconseguir que tot el cooperativisme valencià forme part de la Confederació serà, més que un exercici de suma, de multiplicació. I, quan sumim, guanyem tots.

emili villaescusa

Seguimos sumando (Emili Villaescusa, El Mundo 27-03-17)