Subvencions, ajudes i convenis

 Exercici 2019

CONVENIS I ACORDS AMB ENTITATS PRIVADES

Conveni amb Caixa Popular (20.000 €)

Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià (2019-2020): Convenis Anecoop, Consum i Cajamar (18.000 €)

Suport al Dia Mundial del Cooperativisme: Conveni Agropelayo (5.000 €)

Conveni Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales Valencia (Evap/BPW)

SUBVENCIONS I CONVENIS AMB ENTITATS PÚBLIQUES

Conveni Confederació-Generalitat

 • Línia pressupostària: T737000, capítol IV del programa 322.55 “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”
 • Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació.
 • Objecte: Despeses corrents i de funcionament i per a activitats de promoció, foment i difusió del cooperativisme.
 • Resolució de concessió: Convenio 12 de decembre del 2019
 • Termini d’execució: De l’1 de gener a el  4 de desembre del 2018
 • Import concedit: 250.000 €

Diputació de València

 • Objecte: Audiovisuals homenatge a cooperatives valencianes
 • Termini d’execució: De l’1 de gener al 31 de juliol del 2019
 • Resolució: decret 6666 de 31 de maig del 2019
 • Import concedit: 5.000 €.

Comitè Econòmic i Social CV

 • Objecte: Despeses representació en l’òrgan.
 • Termini d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre del 2019
 • Resolució: 2020
 • Import concedit: 10.819,74 €.