Subvencions, ajudes i convenis

 Exercici 2021

CONVENIS I ACORDS AMB ENTITATS PRIVADES

Conveni amb Caixa Popular (20.000 €)

Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià (2021-2022): Convenis Anecoop, Consum i Cajamar (18.000 €)

Conveni Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales Valencia (Evap/BPW)

SUBVENCIONS I CONVENIS AMB ENTITATS PÚBLIQUES

Conveni Confederació-Generalitat

 • Línia pressupostària: T737000, capítol IV del programa 322.55 “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”
 • Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació.
 • Objecte: Despeses corrents i de funcionament i per a activitats de promoció, foment i difusió del cooperativisme.
 • Termini d’execució: De l’1 de gener a el  4 de desembre del 2021
 • Import concedit: 250.000 €
 • Resolució: 17-12-2022
 • Conveni Confederació-Generalitat
  • Línia pressupostària: S0529000, capítol IV del programa 322.55 “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”
  • Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació.
  • Objecte: Desenvolupament d’accions del Fent Cooperatives II
  • Termini d’execució: De l’1 de gener a  31 de novembre del 2021
  • Import concedit: 50.000 €
  • Resolució: 20-12-2022

 

Comitè Econòmic i Social CV

 • Objecte: Despeses representació en l’òrgan.
 • Termini d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre del 2020
 • Resolució: Certificat CES-CV del 22/03/2021
 • Import concedit: 14.142,85 €