Subvencions, ajudes i convenis

 Exercici 2018

CONVENIS I ACORDS AMB ENTITATS PRIVADES

Conveni amb Caixa Popular (20.000 €)

Suport als Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià: Convenis Anecoop, Consum i Cajamar (18.000 €)

Suport al Dia Mundial del Cooperativisme: Conveni Agropelayo (8.000 €)

Conveni Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales Valencia (Evap/BPW)

SUBVENCIONS I CONVENIS AMB ENTITATS PÚBLIQUES

Conveni Confederació-Generalitat

 • Línia pressupostària: T737000, capítol IV del programa 322.55 “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”
 • Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació.
 • Objecte: Despeses corrents i de funcionament i per a activitats de promoció, foment i difusió del cooperativisme.
 • Resolució de concessió: Convenio 4 de decembre del 2018
 • Termini d’execució: De l’1 de gener a el  1 de desembre del 2018
 • Import concedit: 250.000 €

 

Subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat

 • Òrgan concedent: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Objecte: Ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense ànim de lucre i per a persones jurídiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social durant 2018
 • Resolució de concessió: 31-12-2018
 • Termini d’execució: De l’1 de gener a el  13 de novembre del 2018
 • Import concedit: 361,60 €

 

Comitè Econòmic i Social CV

 • Objecte: Despeses representació en l’òrgan.
 • Termini d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre del 2018
 • Resolució: 07-02-2019
 • Import concedit: 7.449,75 €.